โœจ 99c PRE-ORDER! ๐‘จ ๐‘ต๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’Š๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ช๐’๐’“๐’“๐’–๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’ Anthology โœจ

โœจ๐‘จ ๐‘ต๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’Š๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ช๐’๐’“๐’“๐’–๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’ Anthology ๐‘ช๐‘ถ๐‘ด๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฎ ๐‘บ๐‘ถ๐‘ถ๐‘ต โœจ

๐Ÿ–ค๐‘ท๐’“๐’†๐’๐’“๐’…๐’†๐’“ ๐’€๐’๐’–๐’“๐’”: https://bit.ly/ANOSAC

.

Tell me, which sin is whispering your name?

For one night only, leave your morality at the door and venture into a world where lust, rapture, and ruin are given freely. Where you can explore the deepest hidden desires in the shadows of your soul without fear of judgment.

๐‘ณ๐’†๐’‚๐’—๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Š๐’๐’‰๐’Š๐’ƒ๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’‚๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’…๐’๐’๐’“, ๐’‚๐’๐’… ๐’„๐’“๐’๐’”๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’‰๐’“๐’†๐’”๐’‰๐’๐’๐’… ๐’Š๐’๐’•๐’ ๐‘จ ๐‘ต๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’Š๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ช๐’๐’“๐’“๐’–๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’.

Participating Authors:

@blivingstoneauthor (B. Livingstone)
@isabella.phoenix.author (Isabella Phoenix)
@celashua (C.E. Lashua)
@victoriapauley.author (Victoria Pauley)
@malloryfoxauthor (Mallory Fox)
@authorindieblack (Indie Black)
@siennacousins.author (Sienna Cousins)
@rosaleeauthor (Rosa Lee)
@maddison_cole_author (Maddison Cole)
@authorrumorwilder (Rumor Wilder)
.
.
๐Ÿ–ค๐‘จ๐’…๐’… ๐’Š๐’• ๐’๐’ ๐‘ฎ๐’๐’๐’…๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’”: https://bit.ly/3KZ7VYO
.
๐Ÿ’€๐‘ฑ๐’๐’Š๐’ @PeachyKeenAS ‘s ๐‘ด๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“๐’๐’Š๐’”๐’•: https://bit.ly/PeachyKeenML
.
.
#Anthology #Antho #BLivingstone #IsabellaPhoenix #CELashua #VictoriaPauley #MalloryFox #IndieBlack #SiennaCousins #RosaLee #MaddisonCole #DarkRomance #DeadlySins #Romance #ContemporaryRomance #LoverofRomance #Books #PeachyKeenAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s